Cumhuriyetin Türk Kadınına Kazandırdıkları

933

Cumhuriyetin Türk Kadınına Kazandırdıkları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması Türk kadını açısından bir devrim niteliğindedir. Cumhuriyetle birlikte kadınlara yeni bir bakış açısı ve yeni haklar kazandırılmıştır. Kadınlarımız Milli Mücadele döneminde eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. Fedakarlıkla yoğrulan bir mücadele içinde yer alan Türk kadını, bağımsızlık yolunda kendi özbenliğini ortaya koyarak; bir devletin küllerinden yeniden doğuşuna destek olmuştur. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devlet yönetiminde demokratik, laik bir hukuk devleti anlayışı hakim olmuştur. Böylece devlet yönetimi insan aklı ve bilimin öncülüğündeki esaslar üzerine oturtulmuştur. Bu durum cumhuriyetin Türk kadınına verdiği önem hususunda da kendini göstermektedir.

Atatürk ve Kadın Hakları

Atatürk; ‘’Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak’’ hedefinin ancak kadınlara verilecek hak ve özgürlüklerle mümkün olacağının bilincinde olan bir liderdi. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti daha ilk yıllarından itibaren çok sayıda reformu hayata geçirerek, Türk kadınının medeni dünya içerisinde etkin bir şekilde rol almasını sağlamıştır. Şimdi adım adım Atatürk’ün Türk kadınına kazandırdığı hak ve özgürlükleri sıralayalım. Böylece bir kez daha Atatürk’ü ve çağdaş Türkiye’nin kuruluşuna öncülük eden kahramanlarımızı minnetle analım.

Adım Adım Çağdaş Türk Kadınına Verilen Haklar

Mustafa Kemal Atatürk; 21 Mart 1923 itibariyle Konya’da yapmış olduğu bir konuşmada; ‘ “Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmak, hayatımızı onlarla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı ve destekleyicisi yapmak gerekir.”  Demiştir.  Bu dahi tek başına cumhuriyetin Türk kadınına verdiği önem açısından net bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi sırasıyla Türk Medeni Kanunu ile kadınlarımıza verilen hakları anlatalım:

Tarih, 1926’nın 17 Şubatı Türk kadını için bir milat oldu. Bu tarihten sonra çok sayıda devrim yapılarak; Cumhuriyet esasında kadın haklarıdır. Şimdi cumhuriyetin Türk kadınına verdiği önem konuşulmalı.

  • Evlenmek için yaş sınırı getirildi.
  • Tek kadınla evlenme ilkesi benimsendi.
  • Evlenme hususunda bizzat kadının rızasının olup olmadığının evlendirme memuru vasıtasıyla sorulması zorunlu hale geldi. ‘’ Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musun?’’ Sorusu böylece hayatımıza girdi.
  • Kadınlara velayet hakkı tanındı.
  • Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
  • Kadın ve erkeğin eşit olarak boşanabilme hakkı getirildi. Bu hak önceden sadece erkeklerdeydi.
  • Boşanma işlemlerinin mahkemeler vasıtasıyla dava yoluyla yapılması uygulamasına geçildi.
  • Kadınların mahkemelerde tanık olabilmeleri sağlandı.
  • Kadınlara seçme seçilme hakkı tanındı.

cumhuriyetin Türk kadınına verdiği önemGünümüz itibariyle belki de en çok kadınlar cumhuriyete sahip çıkmalıdır. Çünkü bağımsız birey olabilme, eşit vatandaş olabilme ve özgür bir karakter sergileyebilme hususunda Türk kadını pek çok hakkı cumhuriyet döneminde elde etti. Bu doğrultuda unutmamak gerekir ki; cumhuriyet; ancak laiklik, demokratik bir hukuk devleti olabilme ilkeleriyle gerçek kimliğini bulabilen bir rejimdir. Kadını erkeği, yaşlısı genci tüm insanımızın ‘’Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun’’ Türkiye Cumhuriyeti Ebediyen Payidar Kalsın.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.