Astrolojide Burçlar

Burçlar

271

Astrolojide Burçlar

İnsanların hayat anatomisini ve fıtratını anlatan burçlar astronomik tabirle gök kubbe içerisinde yer alan on iki takımyıldızının ismi olarak tanımlanmaktadır.  Astrolojinin oldukça derin bir tarihi geçmişinin bulunduğu bilinmektedir. Bu noktada özellikle doğu kültürünün astrolojiyle yakından ilgilendiği bilinmektedir. Batı kültüründe ise astroloji daha çok mevsimsel alanla ilgili olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Hint kökenli astroloji çalışmalarının burçlar konusunda önemli bir yeri vardır. Bu noktada karşımıza Yıldız Haritası kavramı çıkmaktadır. Yıldız Haritası, bir insanın anne karnından çıktığı anda aldığı ilk nefes alışı sırasındaki gökyüzü konumunun şemasını tanımlamaktadır. Bundan dolayı astrolojinin gökyüzünden kaynaklı bütün cisimlerin insan yaşamına etkisini araştıran bir bilim dalı olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

Astrolojide Burçlar

Gruplarına Göre Burçlar

Karakter analizi söz konusu olduğunda ilk akla gelen yöntem burçlardan yola çıkarak kişilerin kişilik yapılarının analiz edilmesidir. Burçların astrolojiyle ilişkisinin sonucunda geçmişten günümüze geçen süreçte burçlara dair oldukça önemli bilgi birikimi ortaya çıkmış durumdadır. Burçlar astrolojiye göre, 4 temel gruba ayrılmıştır. Bunlar;

  • Ateş Grubu
  • Toprak Grubu
  • Hava Grubu
  • Su Grubu

Olarak sıralanmaktadır. Yine bu doğrultuda her grupta 3 burcun bulunduğu da bilinmektedir. Burçların gruplara göre sınıflandırılması ise aşağıdaki gibidir;

  • Ateş Burçları = Yay, Aslan ve Koç
  • Toprak Burçları = Başak, Oğlak ve Boğa
  • Hava Burçları = Terazi, Kova ve İkizler
  • Su Burçları = Akrep, Yengeç ve Balık

Astrolojide Burçlar

Burçlar ve Terimsel Anlamı

Burç sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında terimsel anlam olarak; çok köşeli kale çıkıntısı anlamına gelmektedir. Ayrıca Kuran-ı Kerim’de Burç kelimesinin geçtiği de bilinmektedir. Kuran’da ‘’Andolsun o burçlarla dolu göğe’’ diye ayet geçmektedir. Burçlar uzunca süreden beri insan hayatında var olan ve insanların takip etmekten hoşlandığı bir dizi bilgileri de içermektedir. Bu noktada günlük burç yorumlarının oldukça fazla bir şekilde ilgi çektiği de bilinmektedir. Özellikle gazete köşelerinde, haftalık dergilerde ya da internet sitelerinde günlük ve haftalık burç yorumlarıyla karşılaşmak mümkün olmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.