Astroloji Teriminin Ortaya Çıkışı

Astroloji Terimi

242

Astroloji Teriminin Ortaya Çıkışı

İlk uygarlıklardan günümüze kadar uzanan süreçte astroloji teriminin çok eski bir köklü geçmişi bulunduğu bilinmekle birlikte bu terimin gün geçtikçe geliştirilerek günümüze kadar geldiği bilinmektedir. Esasında astroloji, ilk olarak Mezopotamya uygarlığında görülen bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Devamında Yunan uygarlıklarına geçtiği varsayılan bu terim, güneşin ve yıldızların konumlarıyla yakından ilgili olmasıyla ön planla çıkmaktadır. Zira güneş ve yıldızların konumlarından hareketle, insanların kişilik analizlerin yapıldığı ve gelecekte olayların bu yöntemle öngörülmeye çalışıldığı bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar uzanan süre içerisinde Astrolojinin bir bilim dalı olabilecek kadar bir bilgi birikimine sahip olduğu da bilinmektedir. Bundan dolayı bu bilim dalıyla alakalı olarak önemli insanların çalışmalar yürüttüğü de bilinmektedir.

Astroloji Teriminin Ortaya Çıkışı

Astroloji ve Burçlar Arasındaki İlişki

Geçmişten gelen bilgi birikiminden yararlanılarak astrolojinin burçlar üzerindeki etkisi insanların her zaman ilgisini çekmektedir. Bundan dolayı burçlarla alakalı olarak bir yorum yapılacağı zaman astroloji biliminden yararlanıldığı da bilinmektedir. Burçların şekillenmesinin nasıl olduğu ve bireylerin hangi burçtan olduğunun belirlenmesinin nasıl olduğu hakkında soruların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda Burçların, ilk çıkış kaynağının daha ilk nefesimizi aldığımız andaki gökyüzündeki yıldızların ve güneşin konumu olduğunun bilinmesi gerekli olmaktadır. Zira ilk doğduğumuz andaki gökyüzündeki yıldız haritasının durumu, bireylerin burçlarının belirlenmesinde yegane ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum doğal olarak burçların astrolojiyle yakından ilgili olduğunu gösteren bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Astroloji Teriminin Ortaya Çıkışı

Günümüzde Astroloji

Günümüzde astrolojinin popülerliğini her geçen gün arttırdığı bilinmektedir. Bundan dolayı her sabah burçlarına merakla bakan, yıldız haritalarını merak eden ve astroloji bilimine merak sayan insanların sayısı oldukça fazladır. Günümüzde daha çok batı astrolojisinin ön planda olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, mevsimlere veya aylara bakılarak burçların sınıflandırıldığı ve burç yorumlarının buna göre şekillendiği bilinmektedir. Astroloji bilimi esasında çok kesin bilgilere dayanmamaktadır. Şöyle ki kesin bilgilerden ziyade yoruma dayalı bilgiler astrolojide ön plana çıkmaktadır. İnternetin yaygınlaşmasına paralel olarak astrolojiye merak salmış bireylerin internet üzerinden çeşitli araştırmalar yaptığı bilinmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.