Yaşar Kemal Kimdir?

Yaşar Kemal, Türkiye’de aldığı birçok sayıda ödülün yanı

Yaşar Kemal, 6 Ekim 1923 Hemite, Osmaniye‘de doğmuştur. Tam adı Kemal Sadık Gökçeli olarak bilinmektedir. Yaşar Kemal’in ailesi Van’da bulunan Ernis Köyü’nden kalkıp Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite Köyüne göç etmiştir. Annesi Nigar Hanımdır babası ise bir çiftçi olan Sadık Efendidir.

Yaşar Kemal, 5 yaşında kan davası yüzünden babasını kaybetmiştir ve kısa bir süre sonra çocuk yaşta elem bir kaza sonucu bir gözünü kaybetmiştir.  İlkokulu Kadirli Cumhuriyet İlkokulu’nda okumuştur. Edebiyata karşı tutkunluğu ise ortaokul yıllarında başlamıştır. Ortaokul son sınıfta okulu bırakmak zorunda kalarak eğitimine son vermiştir.

 Askerliğini yaptıktan sonra 1946’da İstanbul’a giderek Fransızlara ait Havagazı Şirketi’nde gaz kontrol memuru olarak çalışmıştır. 1948’de Kadirli’ye dönüp, bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük yapmıştır, daha sonra ise arzuhalcilik yapmıştır. Yaşar Kemal tarlada amelelik yapmanın yanında pirinç tarlalarında bekçilik, arzuhalcilik (dilekçe vb. resmi evrak kaleme alan), öğretmenlik ve de kütüphane memurluğu yapmıştır. 28 Şubat 2015 tarihinde vefat ederek tüm sevenlerini hüsrana uğratmıştır.

Edebi Yaşamı:

Yaşar Kemal eğitim hayatını düzenli bir şekilde bitirme imkânı bulamasa da, hayat okulunda yoğurulmuş ve kendi kendini yetiştirmiştir. Yaşar Kemal’in edebiyata yakınlığı da bu nedenle oluşmuştur. Yaşar Kemal’in daha çocuk yaşta doğaya, doğaya ve topluma karşı ruhunda oluşan ilgi eserlerinde gözlenebilmektedir.

 Çukurova’da büyümüş olması onun halk kültürünün zengin ögeleri tarafından donanımlı bir birey haline gelmesini sağlamıştır. Zamanla Folklor onun için vazgeçilmez olmuştur. Folkloru kendisinin köken kültürü olarak tanımlamaktadır. Halk kültürü geçmişi sadece Çukurova ile kalmamış, zamanla Anadolu’nun çeşitli topraklarını gezmesi nedeniyle kültür bakımından zengin bir bilgi birikimine sahip olmuştur. Değişik vesilelerle Anadolu’nun birçok toprağında bulunsa da Yaşar Kemal için değerli olan yine Çukurova’nın folkloru olmuştur.

Yaşar Kemal’in Edebiyat Dünyasına adım atması 1940’lı yılların başlarında gerçekleşmiştir.  Pertev Naili Boratav, Abidin Dino gibi sanatçı ve yazarlarla ilişki kurmuştur o yıllarda. 1943’te ilk kitabı Ağıtları yayımlayarak kendisinin folklor kültürü zenginliğini gözler önüne sermiştir. Edebiyat Dünyasının da ilgisini çeken bu eser Yaşar Kemal’in tanınmasında önemli bir adım olmuştur.

Daha önce çeşitli yayımlarda Kemal Sadık Göğceli adı ile yazarken gazetede yazı yazmaya başladığında Yaşar Kemal adını kullanmıştır. Yapıtlarının kırkı aşkın dile çevrilmesinden Yaşar Kemal’in dünya edebiyatındaki önemi anlaşılmaktadır. Yaşar Kemal, Türkiye’de aldığı birçok sayıda ödülün yanı sıra yurt dışında da sayısız ödüller alarak Türk Edebiyatı için çok önemli bir yazar olmuştur.

Eserleriyle Yaşar Kemal

İlk yapıtları Teneke (1955) ve İnce Memed’ le (1955) Çukurova yöresini eserlerinde yansıtarak Çukurova romancısı olarak anılmıştır. Yaşar Kemal, eserlerinde feodal yaşamın egemen olduğu bir kültürel yapıyı ve bu yörenin sorunlarını işlemiştir. İnce Memed’ de ağalık ve eşkıyalık temasını ele alırken, ağa-köylü ilişkisini okuyucusuna derinlemesine yansıtmış doğa ve insanın bir aradaki uyumunu destansı bir şiirsel dille okuyucuya aktarmıştır.

Yaşar Kemal, romanlarında insanın çevreyle ve kurumlarla ilişkisini anlatmaktadır. Bu anlatımda insani değerleri göz önünde tutmuştur. Yaşar Kemal’in kendine özgü gözlem gücü ve şiirsel üslubu sayesinde okuyucunun dikkatini istenilen noktaya çekerek yapıtlarıyla büyük ilgi uyandırmıştır. Çukurova insanının hayatını konu alan Yaşar Kemal’in birçok eseri sinemaya ve tiyatroya uyarlanmıştır.

Romanları: 

İnce Memed

Teneke

Höyükteki Nar Ağacı

Ortadirek/Dağın Öte Yüzü 1

Yer Demir Gök Bakır/Dağın Öte Yüzü 2

Ölmez Otu/Dağm öte Yüzü 3

Demirciler Çarşısı Cinayeti

Yusufçuk Yusuf

Yılanı Öldürseler

Al Gözüm Seyreyle Salih

Kuşlar da Gitti

Deniz Küstü

Yağmurcuk Kuşu

Kale Kapısı

Kanın Sesi

Tek Kanatlı Bir Kuş

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana

Karıncanın Su İçtiği (2002)

Çıplak Deniz Çıplak Ada (Bir Ada Hikayesi 4)

Röportajları: 

Bunların hepsini Bu Diyar Baştan Başa

Çukurova Yana Yana

Peri Bacaları

Çocuklar İnsandır

Allahın Askerleri

Röportaj Yazarlığında

Yanan Ormanlarda Elli Gün

Hikâyeleri: 

Pis Hikaye

Dükkancı

Bebek

Memet ile Memet

Sarı Sıcak

Deneme: 

Ağıtlar

Baldaki Tuz

Zulmün Artsın

Gökyüzü Mavi Kaldı

Ağacın Çürüğü

Sarı Defterdekiler

Ustadır Arı

Taş Çatlasa

Çeviri:

Ayışığı Kuyumcuları

İnce MemetYaşar KemalYaşar Kemal'in eserleri
Comments (0)
Add Comment